Očné vady u detí

Pozor na alarmujúce znaky

Neodkladne navštívte očného lekára ak u svojho dieťaťa postrehnete tieto znaky

 • škúlenie
 • trasúce sa oči
 • krivé postavenie hlavy
 • nápadne veľké oči
 • svetloplachosť alebo žiadna reakcia na svetlo
 • zakalená rohovka
 • belavá zrenica alebo žlte žiariaca zrenica v priamom svetle
 • stále pichanie do očí a robenie grimás
 • veľká nehybná zrenička taktiež pri dopade svetla

U starších detí sú príznakmi slabozrakosti alebo očnej choroby:

 • častejšie podknutie sa alebo narážanie do nábytku
 • nechuť čítať
 • stránenie sa ostatných detí
 • pribúdajúce ťažkosti pri zotmení a v tme
 • zhoršenie známok a prospechu  v škole
 • neistota pri telocviku