Refrakčné vady

Krátkozrakosť - MYOPIA

Je zraková vada, ktorá neumožňuje zreteľné vnímanie vzdialených predmetov. Oko je fyziologicky príliš dlhé. Ostrý obraz sa vytvára pred sietnicou a na sietnici vzniká obraz neostrý. Myopia je vrodená zraková vada, ktorá sa najčastejšie začína prejavovať po šiestom roku a behom dospievania.
Príznaky: Žmúrite oči pri pohľade do diaľky? Díva sa vaše dieťa pri čítaní či písaní príliš zblízka?
Korekcia: Myopia sa koriguje mínusovými okuliarovými šošovkami, ktoré napomôžu vytvorenie jasného obrazu  na sietnici.
  • o až  –3 dioptrie - nízka myopia
  • -3 až  –6 dioptrií - stredná myopia
  • nad –6 dioptrií - vysoká myopia


Ďalekozrakosť - HYPERMETROPIA

Je zraková vada, kedy je oko fyziologicky krátke. Ostrý obraz sa vytvára za sietnicou a na sietnici vzniká obraz neostrý. Hypermetrop vidí zle do blízka, ale i do diaľky. Ak sa mu podarí zaostriť na diaľku, je to iba na základe značnej námahe očí.
Príznaky: Neustála snaha o dokonalú akomodáciu býva príčinou bolesti hlavy a únavy očí. Ťažkosti nastávajú najčastejšie po práci a večer. Vzhľadom na to, že oko dokáže akomodovať, prebieha ľahká hypermetropia väčšinou nepozorovane do 35 - 4O rokov.
Pokiaľ je väčšia, rozpoznáme ju pomerne skoro u detí. Hypermetropia býva často sprevádzaná škúlením.
Korekcia:Hypermetropia sa koriguje plusovými okuliarovými šošovkami, ktoré napomôžu k vytvoreniu jasného obrazu na sietnici. Tým sa uvoľní akomodácia, zabráni sa únave očí a bolestiam hlavy.
  • o až +3 dioptrie – nízka hypermetropia
  • +3 až +6 dioptrií - stredná hypermetropia
  • nad +6 dioptrií – vysoká hypermetropia


Astigmatismus

Býva najčastejšie zpôsobený rôznym zakrivením prevažne prednej plochy rohovky. Paprsky vchádzajúce do oka nevytvárajú jedno ohnisko, ale dve na seba kolmé osy v rôznej vzdialenosti, čo spôsobuje neostré videnie a zkreslenie. Astigmatismus sa môže kombinovať s ďalšími vadami ako je myopia alebo hypermetropia. Pokiaľ má niekto astigmatismus , vidí neostro nielen na blízko ale i na diaľku. Nevidí jasne kontrasty medzi horizontálnymi, vertikálnymi, alebo šikmými riadkami.
Príznaky: Pacient, ktorý má astigmatismus, si zamieňa veľmi podobné znaky: napr. písmena D, O, H, N, M alebo čísla 6, 8, 9, 0.
Astigmatismus vyvolá bolesti hlavy a únavu očí.

Presbyopia

Vidíte stále horšie do blízka. Po 4O roku života je šošovka v oku stále menej pružná, nieje schopná akomodovať, t.j. zaostrovať. Tento stav možno korigovať jednoohniskovými okuliarovými šošovkami, ktoré umožňujú len pohľad na blízko alebo progresívnymi  (multifokálnymi) okuliarovými šošovkami, ktoré umožňujú prirodzený pohľad do všetkých vzdialeností.