UV žiarenie

UV žiarenie patrí ku krátkovlnnej oblasti slnečného spektra a je veľmi bohaté na energiu. Nie je viditeľné a predsa môže nechráneným očiam veľmi poškodiť.

Pri mori alebo na horách pri zimných športoch, kedy dochádza k veľkému rozptylu slnečného svetla, môže dôjsť k podráždeniu očí veľmi rýchle a vplyv tohto intenzívneho svetla môže spôsobiť zápal spojoviek aj poškodenie rohovky.

Dlhodobé pôsobenie UV žiarenia môže viesť taktiež ku skaleniu šošovky (sivý zákal), zmenám v sklovci, v najhorších prípadoch k nezvratnému poškodeniu sietnice, inými slovami k veľmi vážnemu trvalému poškodeniu zraku.

Slnečné žiarenie o vlnovej dĺžke 0 až 400nm je veľmi škodlivé a je preto nutné, aby slnečné okuliarové šošovky túto krátkovlnnú časť spektra neprepúšťali. Slnečné okuliare, ktoré takúto ochranu ponúkajú sú označené etiketou s nápisom UV 400.

Rozdelenie UV žiarenia
Neviditeľné a čiastočne škodlivé UV žiarenie je rozdelené do 3 kategórií (UVA, UVB, UVC):

  • UVC žiarenie má vlnové dĺžky od 100 - 280 nm. Vďaka ozónovej vrstve preniká k zemskému povrchu len obmedzené množstvo.Je teda absorbované atmosférou a všetkými dostupnými okuliarovými šošovkami.
  • UVB žiarenie má vlnovú dĺžku od 280 - 315 nm. Spôsobuje napr. slnečný úpal. Je amsorbované rohovkou oka a predovšetkým plastovými okuliarovými šošovkami.
  • UVA žiarenie má vlnovú dĺžku od 315 - 380 nm. Je škodlivé len pri dlhodobom a intenzívnom pôsobení. Pre tento rozsah majú silikátové okuliarové šošovky zvýšenú priepustnosť. U plastových šošoviek sa dá špeciálnou povrchovou úpravou táto priepustnosť odstrániť.

Len tá časť energie zo žiarenia, ktorá je absorbovaná, môže tkanivo zmeniť alebo poškodiť.

Rohovka oka absorbuje UVC a UVB s maximom 270 nm.Šošovka oka absorbuje UVB medzi 295 - 315 nm, s vekom absorbcia stúpa a zahŕňa UVA a dokonca i viditeľné svetlo. Ani UVC, ani UVB sa za normálnych okolností nedostane až ku sietnici a iba menej ako 1% môže byť sietnicou absorbované.

Slnečné žiarenie pre úplnosť informácie obsahuje samozrejme i viditeľné svetlo (380 - 790 nm) a dlhovlnné infračervené tepelné žiarenie( 760 - 3200 nm).