Aplikácia kontaktných šošoviek

V našom aplikačnom stredisku vám ponúkame všetky druhy kontaktných šošoviek

 • jednodenné, l4 - dňové, mesačné, 3 mes., l/2 ročné...
 • číre i farebné
 • korigujúce myopiu, hyprmetropiu, astigmatismus, presbiopiu (problémy s čítaním po 40. roku života)
 • šošovky vhodné pri ťažkostiach so suchým okom, asferické

Základné vyšetrenie pred aplikáciou kontaktných šošoviek – čo vás čaká

Dĺžka prvého vyšetrenia je medzi pol až hodinou a pol.
 • zistenie základnej diagnózy
 • overenie správnosti okuliarovej korekcie, stanovenie dioptrickej hodnoty kontaktnej šošovky
 • vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
 • zmeranie zakrivenia predného segmentu oka keratometrom
 • všetky vyšetrenia sú úplne bezbolestné
 • pohovor so zákazníkom o predpokládanom zpôsobe nosenia kontaktných šošoviek
 • výber vhodného typu kontaktných šošoviek
 • vyzkúšanie kontaktných šošoviek, prvé nasadenie môže previesť optometrista event. očný lekár
 • kontrola videnia s nasadenými kontaktnými šošovkami a kontrola usadenia i pohyblivosti kontaktných šošoviek
 • overenie správneho videnia a pohodlia v kontaktných šošovkách v priestore
 • po 20 - 30 min. opäť kontrola videnia a predného segmentu
 • zácvik manipulácie s kontaktnými šošovkami
 • zácvik čistenia a uchovávania kontaktných šošoviek
 • odovzdanie púsomného návodu na manipuláciu s kontaktnými šošovkami a starostlivosti o nich, odovzdanie preukazu užívateľa kontaktných šošoviek
 • nasledujú 1 -3 kontroly za 1-30 dní, podľa typu kontaktných šošoviek