Služby očnej ambulancie

 • komplexné očné vyšetrenie dospelých aj detí:
  • vyšetrenie zrakovej ostrosti - automatickým keratorefraktometrom
  • korekcia zrakovej ostrosti - okuliarmi aj kontaktnými šošovkami
  • vyšetrenie predného a zadného segmentu oka (vyšetrenie sietnice i zrakového nervu)- kontaktnými a bezkontaktnými panfundoskopickými šošovkami
  • meranie očného tlaku - bezkontaktným tonometrom
  • vyšetrenie zorného poľa - počítačovým perimetrom

 • špecializované vyšetrenie:
  • pri podozrení alebo liečbe glaukómového ochorenia 
   • meranie očného tlaku
   • vyšetrenie komorového uhla
   • vyšetrenie zrakového nervu
   • meranie hrúbky rohovky - pachymetrom
   • kontinuálne meranie očného tlaku počas dňa

 • preventívne prehliadky:
  • povinné u zamestnávateľa
  • pred nástupom do zamestnania
  • vodičské oprávnenie

 • aplikácia kontaktných šošoviek

ZMLUVA SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. PROSÍM, NEZABUDNITE SI VÝMENNÝ LÍSTOK OD OBVODNÉHO LEKÁRA!
Lekár a kontakt

MUDr. Monika Maďarová
Poliklinika JUH
Rastislavová 45
040 01 Košice
vchod z polikliniky aj z ulice - oproti parkovisku a zastávke autobusu č. 16


OBJEDNAJTE SA NA VYŠETRENIE ONLINE!

alebo telefonicky na: 0908 345 625 alebo 0905 542 983 v čase od 12:00 - 14:00


CENNÍK výkonov platný od 1.4.2015