Služby očnej ambulancie

 • komplexné očné vyšetrenie dospelých aj detí:
  • vyšetrenie zrakovej ostrosti - automatickým keratorefraktometrom
  • korekcia zrakovej ostrosti - okuliarmi aj kontaktnými šošovkami
  • vyšetrenie predného a zadného segmentu oka (vyšetrenie sietnice i zrakového nervu)- kontaktnými a bezkontaktnými panfundoskopickými šošovkami
  • meranie očného tlaku - bezkontaktným tonometrom
  • vyšetrenie zorného poľa - počítačovým perimetrom

 • špecializované vyšetrenie:
  • pri podozrení alebo liečbe glaukómového ochorenia 
   • meranie očného tlaku
   • vyšetrenie komorového uhla
   • vyšetrenie zrakového nervu
   • meranie hrúbky rohovky - pachymetrom
   • kontinuálne meranie očného tlaku počas dňa

 • preventívne prehliadky:
  • povinné u zamestnávateľa
  • pred nástupom do zamestnania
  • vodičské oprávnenie

 • aplikácia kontaktných šošoviek 25 EUR aplikačný poplatok + skúšobné Kontaktné šošovky a štartov.balíček.

ZMLUVA SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. PROSÍM, NEZABUDNITE SI VÝMENNÝ LÍSTOK OD OBVODNÉHO LEKÁRA!
 
Z KAPACITNÝCH DôVODOV NOVÝCH PACIENTOM NEPRIJÍMAME!
VYŠETRENIE DETÍ OD PREDŠKOLSKÉHO VEKU

POPROSÍME,PRI OBJEDNÁVANÍ PREDPISU MAILOM ALEBO SMS,TREBA ZADÁVAŤ ROK NARODENIA!


 ORDINAČNÉ HODINY

 PONDELOK:  9:00 - 14:00 hod 
 UTOROK :     7:30  -15,00 hod  
 STREDA:       11:00
 - 16,30 hod 

 ŠTVRTOK:     7:30 - 15,00 hod
 PIATOK :      7:30 - 12:00 hod PRVÁ POMOC !!!!!  

PRI ZAČÍNAJUCOM ZÁPALE,REZANÍ A ZAČERVENANÍ OKA ,pocite suchého oka,pocite cudzieho telesa,po poškrabaní oka: APLIKOVAŤ PO DOBU 2 DNÍ KAŹDU HODINU NA STRIEDAČKU -UMELE SLZY bez konzervačných látok/Hylocomod,Hylodual,Hylocare:jeden preparát z týchto/+HYLO FRESH =VOĽNE DOSTUPNÉ V LEKÁRNI.pri zlepšení nálezu -znížiť intenzitu na 3krat na deň dlhodobo./dlhodobé užívanie umelých síl nemá nežiadúce účinky,práve naopak.ich kvapkanie je potrebné i preventívne 2krát denne.
+teplé obklady a jemná masáž mihalníc.

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTAZOK KONTAKTUJTE MUDr.MAĎAROVU  M. na 
monikamadarova19@gmail.comVYŠETRENIE OCT – OPTICKÁ KOHERENČNÁ TOMOGRAFIA

 - prináša lekárovi potrebné informácie o stave sietnice a jej vrstvách, o stave zrak.nervu

- prístroj pomocou laser.lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu a zrak.nerv

- vypracúva vysoko profesionálne analýzy

- vyšetrenie OCT je bezbolestné,trvá pár minút,aj bez rozšírenia zreníc

- prevencia

 

VYŠETRENIE OCT  JE NUTNÉ PRI:

- podozrení na zelený zákal (glaukom) a pri jeho liečbe

- pri ochorení sietnice VPDM

- diabet.retinopatia,makulárna diera

- ochorenie sietnice,sklovca a zrakového nervu

- neurologických ochoreniach (SM,TU mozgu,chron.bolestiach hlavy)

 


 

Lekár a kontakt

MUDr. Monika Maďarová
Poliklinika JUH
Rastislavová 45
040 01 Košice
vchod z polikliniky aj z ulice - oproti parkovisku a zastávke autobusu č. 16

 

OBJEDNAJTE SA NA VYŠETRENIE ONLINE!

alebo telefonicky na: 0908 345 625 alebo 0905 542 983 

 

CENNÍK výkonov platný od 1.4.2015