Starostlivosť o okuliare

  • k čisteniu okuliarových šošoviek používajte len utierky a prípravky doporučené očným optikom
  • nikdy nepoužívajte k čisteniu okuliarových šošoviek organické rozpúšťadla
  • okuliare nevystavujte teplotám vyšším ako 70st.C ( vyhriate auto, sauna ...)
  • pokiaľ okuliare nepoužívate, ukládajte ich výhradne do pevného púzdra, jedine tak zabránite kontaktu okuliarových šošoviek s predmetmi, ktoré by ich mohli poškodiť
  • okuliare si nasadzujte a skladajte vždy oboma rukami
  • okuliare si nikdy neupravujte sami, akékoľvek opravy a úpravy okuliarí smie vykonávať výhradne očný optik
  • pokiaľ si lakujete vlasy, vyvarujte sa toho, aby sa zbytky laku na vlasy usadzovali na povrchu okuliarových šošoviek